Praca w Czechach

praca

Coraz więcej Polaków decyduje się na pracę w Czechach. Zachęca ich przede wszystkim zbliżona kultura i język. Jednak zanim wyjedziemy do naszych południowych sąsiadów, warto abyśmy zapoznali się z obowiązującymi tam warunkami pracy. Szansę na znalezienie pracy w Czechach mają przede wszystkim osoby ze specjalistycznym wykształceniem np. frezerzy czy też tapeciarze. Nie brakuje również ofert, jeżeli chodzi o przemysł techniczny i motoryzacyjny. Tutaj na zatrudnienie mogą liczyć przede wszystkim spawacze, lakiernicy oraz kierowcy.

Dużym zainteresowaniem cieszy się również zawód górnika. Wymagane jest jednak przede wszystkim doświadczenie w danej branży, a także znajomość języka czeskiego w komunikatywnym stopniu. Przed wyjazdem za granicę należy rozejrzeć się za ofertami pracy, korzystając m.in. ze stron internetowych. Jeżeli już przebywamy w Czechach należy skontaktować się z publicznymi służbami zatrudnienia, które w swojej ofercie mają pomoc doradcy zawodowego oraz również oferty pracy. Co ważne, obywatele Polski mogą w Czechach podejmować zatrudnienie bez zezwolenia na pracę. Trzeba jednak posiadać dokumenty, które potwierdzają, że posiadamy środki utrzymania. Osoby, które jednak zamierzają pozostać tam dłużej niż miesiąc powinny zarejestrować się w jednostce Policji ds. Cudzoziemców i Pogranicza.

Read More

Praca w Szwecji

Szwecja jest krajem można powiedzieć najbliższym Polakom nie tylko ze względu na położenie geograficzne, ale również z uwagi na mentalność. Na plus zasługuje również fakt, ze Szwecja może Polakom zagwarantować również stabilne warunki pracy oraz wysokie zarobki. Z tego właśnie powodu coraz więcej młodych i dobrze wykształconych Polaków decyduje się na wyjazd własnie do Szwecji. Tym, co urzeka każdego, kto odwiedzi ten kraj to głównie nieskażona niczym przyroda oraz życie uporządkowane do granic możliwości.

Praca w Szwecji to przede wszystkim jednak świetna alternatywa dla każdej osoby, która jest rozczarowana warunkami, a także płacami w Polsce. Jednak zdobycie pracy za granicą, a w szczególności w Skandynawii wymaga od nas troszkę cierpliwości oraz umiejętności. W Szwecji nikt nam nie zrobi problemów, gdy chcemy podjąć pracę jednak należy wykazać się środkami finansowymi, które pozwolą nam przed przystąpieniem do pracy na utrzymanie w danym kraju. Również od strony formalnej czeka nas kilka spraw do załatwienia w różnych Szwedzkich urzędach. Będzie to związane właśnie z uzyskaniem pozwolenia na pobyt i pracę, które poprzedzić musimy znalezieniem danej oferty pracy, którą jesteśmy zainteresowani oraz pracodawcy, który również ma za zadania dopełnić kilku ważnych formalności. Nie jest to wszystko jednak tak bardzo skomplikowane.

Read More

Praca w Norwegii

emigracja

Znalezienie zatrudnienia w Norwegii nie jest problemem nawet mimo to, że nie należy ona do Unii Europejskiej. By wyjechać do Norwegii nie potrzebujemy ponadto wizy, ani paszportu. Nie będzie również problemu, jeżeli chodzi o język, gdyż bardzo wielu Norwegów biegle posługuje się językiem angielskim. Obcokrajowcy, którzy są prawnie zatrudnieni w tym państwie posiadają takie same uprawnienia, jak rodzimi obywatele. Przysługuje im również urlop w wymiarze dwudziestu pięciu dni w roku. Jednocześnie tygodniowy czas pracy nie może przekroczyć czterdziestu godzin.

Będąc w kraju przez okres, który nie przekracza trzech miesięcy nie wymaga oczywiście pozwolenia na pobyt. Pozwolenie takie wydaje się na okres sześciu miesięcy maksymalnie. Zezwolenia na prace w Norwegii udziela miejscowy urząd do spraw zatrudnienia. To pracodawca jest odpowiedzialny za dostarczenie tam wszelkich wymaganych dokumentów. Norwegia jest krajem, w którym przede wszystkim brakuje pracowników w branży ekonomicznej. Na pracę mogą również liczyć budowlańcy, stolarze oraz inżynierowie. Zapotrzebowanie jest również duże na medyków, pielęgniarki, mechaników oraz pokojówki. Podjąć można również prace sezonowe przy zbieraniu owoców. Warto zdecydować się więc na wyjazd właśnie do Norwegii, gdyż rynek pracy potrzebuje tam wielu specjalistów, ale nie tylko.

Read More

Praca w Holandii

Praca w kraju, jakim jest Holandia daje nam przede wszystkim ciekawy wachlarz opcji. Jest bowiem wiele ofert pracy i to w różnych dziedzinach, dlatego też większość osób z powodzeniem znajdzie zatrudnienie w wybranej przez siebie branży. Przede wszystkim jednak dominującą branżą w Holandii jest budownictwo. Szanse na zatrudnienie właśnie w tym kraju nieustannie rosną, gdyż cały czas na terenie Holandii powstają agencje zatrudnienia. Obywatele Polski mogą przebywać w Holandii tylko do trzech miesięcy w celach prywatnych, w tym również poszukując pracy.

Możliwość zatrudnienia wiąże się jednak z uzyskanie zezwolenia na pracę. Pracodawca musi złożyć wniosek o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca w Centrum Pracy i Dochodów (CWI). Musi on również wykazać, że przez co najmniej sześć tygodni bezskutecznie poszukiwał pracownika lokalnego za pośrednictwem publicznych służb zatrudnienia i systemu EURES. Decyzja w sprawie udzielenie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca uzależnione jest więc m.in. od warunków zatrudnienia i sytuacji na rynku pracy.

Odpowiedź na złożony wniosek przychodzi po około pięciu tygodniach od złożenia wniosku. Całość procedury uzyskiwania zezwolenia wraz ze zgłoszeniem wakatu trwa minimalnie około trzech miesięcy. Warto jednak podejmować pracę w państwie, jakim jest Holandia przede wszystkim dlatego, że daje ona ciekawy wachlarz opcji.

Read More

Praca w Hiszpanii

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Hiszpania należy również do tych krajów europy, w których podjąć można przede wszystkim pracę sezonową przy zbieraniu owoców. Ofert pracy nie brakuje jednak również dla budowlańców, ogrodników, a także kierowców. Oczywiście w przypadku, gdy znamy język hiszpański, możemy liczyć również na inne oferty pracy. Nie ma tutaj więc przeszkody by zatrudnić się czy to w hotelarstwie czy też gastronomii. Jeżeli interesuje nas podjęcie zatrudnienia właśnie w Hiszpanii powinniśmy uzyskać nie tylko pozwolenie na pracę, ale i wizę. Nasz pracodawca składa również umowę o pracę w Urzędzie Pracy i Spraw Społecznych. Jest to konieczne, gdyż bez tego nie uzyskamy oczywiście pozwolenia na pobyt i pracę.

Taki wniosek składa się w terminie co najmniej dwanaście tygodni przed planowanym rozpoczęciem pracy. Również w tym przypadku sprawdza się, czy na lokalnym rynku pracy nie znajdują się osoby odpowiednie do podjęcia danej pracy. Jeżeli takich osób nie ma, zatrudnienie możemy podjąć my. Ciekawy jest fakt, że elementem ubiegania się o pracę w Hiszpanii jest rozmowa kwalifikacyjną. Taka rozmowa odbywa się w rodzimym kraju osoby, która ubiega się o pracę, a przeprowadzają ją odpowiedni przedstawiciele urzędników i pracodawców. Pozytywne przejście takiej rozmowy wiąże się z jednoczesnym podpisaniem umowy o pracę.

Read More

Praca w Wielkiej Brytanii

d0b217da-9421-4c28-822f-6117bfbd90b7_20101109105524_Nowa-praca

Wielka Brytania należy podobnie, jak Irlandia do kraju, w którym Polacy najchętniej podejmują zatrudnienie. Co więcej, tamtejsze prawo pracy stanowi, że każda osoba zatrudniona w Wielkiej Brytanii i zarejestrowana jako pracująca będzie chroniona przez to prawo. Rejestrację przeprowadza się w terminie nie dłuższym niż trzydzieści dni od daty zatrudnienia w Home Office. Rejestracja wymaga wypełnienie specjalnego formularza, który zawiera nasze wszelkie dane osobowe. Formularz ten precyzuje również nasze warunki zatrudnienia.

Do formularza należy także dołączyć kopię umowy o pracę lub też zamiennie list od pracodawcy, który to potwierdza nasze zatrudnienie. Dołączamy również dwa zdjęcia oraz dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej. Po poprawnym wypełnieniu otrzymujemy kartę rejestracyjną, która traci ważność z dniem zakończenia zatrudnienia u pracodawcy. Popularność Wielkiej Brytanii wśród państw, w których Polacy podejmują zatrudnienie wiąże się także z faktem, iż bardzo wielu spośród naszych rodaków włada w dobrym stopniu językiem angielskim. Ułatwienie komunikacyjne znacznie poprawia szanse potencjalnego kandydata z Polski na rzeczywiste znalezienie pracy. Co więcej, przyczynia się też do poprawy warunków samej pracy. Wszystko to prowadzi do tego, że w Wielkiej Brytanii powstają miasteczka polskie.

Read More