Zorganizuj event w firmie!

pobrane (37)Rozrywka należy się każdemu człowiekowi. Nikt przecież nie wątpi w to, że nie można żyć tylko i wyłącznie pracą i obowiązkami. Taki tryb życia bardzo szybko doprowadzi do swoistego wypalenia. Nikomu nie służy życie w ciągłym biegu i ustawiczny stres. To się musi źle skończyć – problemy zdrowotne, zarówno natury fizycznej, jak i psychicznej bardzo często biorą się przecież z życia w permanentnym stresie. Nie warto sobie tego fundować. Warto czasami odpocząć i się rozerwać.

Czas na event!

Jeżeli istnieje na coś popyt, odwiecznym prawem rynku – musi powstać również podaż. Potrzebę rozrywki ma każdy człowiek. Dlatego właśnie organizacja eventów jest taka istotna. W końcu ludzie mają różne potrzeby dotyczące własnej rozrywki – chcą zorganizować coś dla siebie i najbliższych, dla swoich współpracowników czy dzieci – każda z tych grup ma różne potrzeby. Żeby wszystko przebiegało jak należy, żeby każdy był zadowolony i usatysfakcjonowany, a wydarzenie było dopracowane w każdym calu – warto wynająć profesjonalistów. Profesjonalistów, którzy wszystkiego przypilnują i dopracują w najmniejszych szczegółach, już od momentu samego planowania, po późniejszą realizację. Organizacja eventów wcale nie jest taką prostą sprawą, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Naprawdę warto przekazać to zadanie w ręce profesjonalistów – w końcu jeżeli powierzać komuś tak odpowiedzialne zadanie – to tylko najlepszym, wyspecjalizowanym w tego typu zadaniach ludziom. Inna sytuacja może się na nas bardzo zemścić.

Read More

O prawa pracowników dba inspekcja pracy

sliderPrzestrzeganie prawa pracy podlega nadzorowi i kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, która może skontrolować każdego pracodawcę, bez względu na to czy jest to budżetówka, indywidualny przedsiębiorca czy też spółka. PIP pilnuje w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia.

Kontrolę przeprowadzają inspektorzy pracy, działający w ramach właściwości terytorialnej okręgowych inspektoratów pracy, którzy uprawnieni są do swobodnego wstępu i poruszania się po terenie kontrolowanego podmiotu bez uprzedzenia i przepustki oraz zwolnieni są z rewizji osobistej, nawet gdy takie procedury przewiduje regulamin wewnętrzny kontrolowanego. Inspektor ma prawo do wzywania i przesłuchiwania pracowników, w związku z przeprowadzaną kontrolą, żądania oświadczeń w sprawie legalności zatrudnienia czy korzystania z pomocy biegłych i specjalistów oraz akredytowanych laboratoriów. Zwykle kontrola przeprowadzana jest w siedzibie podmiotu kontrolowanego oraz w innych miejscach wykonywania jego zadań lub przechowywania dokumentów finansowych i kadrowych.

Przepisy ustawy przewidują jednak możliwość wykonywania poszczególnych czynności kontrolnych w siedzibie jednostki organizacyjnej Państwowej Inspekcji Pracy. Kontrolę inspektor rozpoczyna okazaniem legitymacji służbowej oraz wydanego przez Głównego Inspektora Pracy upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w konkretnym zakresie, np. bezpieczeństwa i higieny pracy, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy.

Read More

Bezpieczna praca przy komputerze

Business trainingPracę przy komputerze reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach  wyposażonych w monitory ekranowe. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikowi zawarte w nim warunki. Otóż o pracy na stanowisku z komputerem może przystąpić osoba, która przedłożyła orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na tych stanowiskach orz została przeszkolona wstępnie z zakresu bhp i ppoż. Pracodawca musi zadbać o odpowiednie ustawienie monitora i krzesła pracownika oraz klawiatury z której korzysta. Ekran monitora powinien być pokryty warstwą antyodbiciową lub wyposażony w odpowiedni filtr.

Ponadto, pracownik zatrudniony na stanowisku pracy z monitorami ekranowymi ma prawo do co najmniej 5 – minutowej przerwy, wliczanej do czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego i otrzymania okularów korygujących wzrok, jeżeli badania lekarskie wykażą potrzebę ich stosowania. W pracy przy komputerze obowiązują też pewne zakazy, które należy zastosować w stosunku do pracownika. Jest to zakaz  pracy  z monitorem ekranowym powyżej 4 godz. kobietom w ciąży, zakaz spożywania posiłków na stanowisku pracy, zakaz palenia tytoniu na stanowisku pracy i w pomieszczeniach pracy z komputerami i zakaz samowolnego naprawiania urządzeń komputerowych, sprzętu i wyposażenia  stanowiskowego zasilanego energią elektryczną.

Read More

Pracodawca musi dbać o zdrowie pracownika

szukanie_pracyPracodawca nie powinien oszczędzać na zdrowiu swoich pracowników. Szczególnie, gdy są to dobrzy pracownicy i fachowcy w swojej dziedzinie. Gdy nie będzie tego robił pewnego dnia, może na swoim biurku znaleźć ich oświadczenia o rezygnacji z pracy w trybie natychmiastowym. Bowiem specjaliści są dziś na wagę złota Inie jest łatwo znaleźć dobrego fachowca. Dlatego pracodawca powinien szczególnie zadbać o to, by wykonywana praca nie szkodziła pracownikowi. Przepisy Kodeksu Pracy mówią, że  pracownikowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia z powodu oświadczenia wydanego przez lekarza, potwierdzającego szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na jego zdrowie.

Przysługuje mu także prawo do odszkodowania za czas równy okresowi wypowiedzenia. Z badań Ergotest 2009 przeprowadzonych przez Fellowes Polska oraz Polskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP wynika, że zaledwie 1% polskich stanowisk biurowych spełnia wszystkie minimalne wymagania dotyczące ergonomii. Natomiast  ponad połowa stanowisk, nie spełnia większości innych wymagań. Wielu pracowników wykonuje swoje obowiązki w nieprzyjaznym i niekomfortowym środowisku, w zagrażających zdrowiu warunkach. Pracodawcy powinni kierować pracowników na badania okresowe. Ponadto, powinni zakupić pracownikom którzy ich potrzebują, okulary korekcyjne. I o ile badania okresowe stały się już normą, to z zakupem okularów jest kiepsko.

Read More

Upały zmorą pracowników

WEEKEND_REZERW_Praca_5306385Przepisy regulują kwestie warunków pracy podczas upałów. Jednak nie wszyscy pracodawcy ich przestrzegaj, a upalne dni chcą po prostu przeczekać, nie  inwestując w rolety czy urządzenia klimatyzacyjne. Jednak pracownicy mogą się na złe warunki poskarżyć, a inspektorzy mogą karać nieodpowiedzialnych szefów mandatami. W wielu przedsiębiorstwach pracodawcy zapominają także o podstawowym obowiązku zapewnienia pracownikom napojów, którzy muszą je sobie zapewnić we  własnym zakresie. Zdarza się też, że pracownicy podczas trzydziestostopniowych upałów, spędzają po osiem godzin na poddaszu i bez klimatyzacji.

Niestety, klimatyzacja to w Polsce wciąż jeszcze nieosiągalny dla wielu luksus, który znajduje się przeważnie w gabinetach dyrektorów i ludzi na wysokich stanowiskach. Szeregowi pracownicy mogą liczyć tylko na wiatraki, których uzyskanie również zależy od dobrej woli szefa. Takie długotrwałe upały to jednak w  naszym kraju nowość, więc i pracodawcy nie są na nieprzygotowani. Może gdy po kilku upalnych latach okaże się, że jednak jest to standard, pracodawcy zdecydują się na zakup klimatyzatorów i rolet. Jednak pracownicy mogą na dłuższą metę nie wytrzymać ponad 30-stopniowych temperatur. Będą uciekać jak nie na urlopy, to na zwolnienia lekarskie, które w większości przypadków będą uzasadnione. Bo jak pracować, gdy co chwila, powodu niemiłosiernych upałów, robi nam się słabo. W taki sytuacji lekarz na pewno da nam zwolnienie.

Read More

Profilaktyczne badania lekarskie pracowników

big_ksiegowyJednym z obowiązków pracodawcy jest skierowanie każdego pracownika na wstępne i okresowe badania lekarskie. Celem wstępnych badań lekarskich, jest ustalenie, czy fizyczne i psychiczne cechy kandydata na pracownika, rzeczywiście umożliwiają mu wykonywanie powierzanych obowiązków. Ponadto, są okazją do sprawdzenia, czy u badanej osoby nie występuje choroba mogąca stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa innych osób. Według przepisów, wstępnym badaniom lekarskim podlega osoba przyjmowana do pracy, pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy, a także inni pracownicy przenoszeni na stanowiska, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Dopilnowanie by pracownik wykonał badania wstępne, jest bardzo ważnym obowiązkiem pracodawcy, a za jego niedopełnienie, grozi mu 30 tys. zł kary. Okresowym badaniom lekarskim podlega każdy pracownik, niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy. Częstotliwość przeprowadzania badań okresowych została określona w Załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.). Częstotliwość badań zależy od obecności czynników szkodliwych lub uciążliwych, jakie oddziaływają na pracownika oraz od ich rodzaju. Badania okresowe powinny być przeprowadzane co 5 lat.

Read More