Jak budować karierę zawodową?

W Polsce nie ma rozbudowanego doradztwa zawodowego, co sprawia, że wiele osób młodych nie dokonuje racjonalnego wyboru, jeśli chodzi o wybór miejsca do nauki. Jeśli zależy nam na tym, by móc w przyszłości zrobić karierę zawodową powinniśmy przede wszystkim starać się zdobyć odpowiednie szerokie wykształcenie. Bardzo ważne jest wybieranie takich szkól w jakich możemy skorzystać z praktyk zawodowych, czy staży, jakie ułatwią nam wejście na rynek pracy. Dobrym rozwiązaniem jest również sprawdzenie, jakie zawody są poszukiwane na polskim rynku pracy. W ten sposób możemy zdobyć taki zawód na jakie jest zapotrzebowanie.

Nie zawsze musimy decydować się na naukę na studiach wyższych. W Polsce jest bardzo duże zapotrzebowanie na osoby wykształcone na rzemieślników. Z tego powodu dla wielu osób znacznie lepszym rozwiązaniem, niż zdobywanie wykształcenia w liceach, jest szukanie miejsc w szkołach zawodowych. Wiele z takich szkół prowadzonych jest przez duże firmy z poszczególnych branż, jakie cierpią na brak odpowiedniej liczby dobrze wykształconych specjalistów. Jeśli decydujemy się na studia powinniśmy przede wszystkim starać się ukończyć dobre uczelnie, czy więcej niż jeden kierunek studiów.

Read More

Praktyka zawodowa, a praca

Jeśli szukamy szkoły w jakiej chcemy zdobyć zawód nie tylko powinniśmy patrzeć przez pryzmat jakości nauczania w takiej placówce. Musimy również brać pod uwagę możliwość przejścia staży zawodowych, czy praktyk. Na rynku pracy, pracodawcy przede wszystkim zwracają uwagę na doświadczenie zawodowe. W przypadku młodych osób praktyki dają wskazówkę pracodawcom, że jesteśmy w stanie poradzić sobie na danym stanowisku pracy w sposób samodzielny. Równie ważne jest, by decydować się na praktyki zawodowe już po zakończeniu szkoły.

Jeśli będziemy odpowiednio długo szukać możemy znaleźć praktyki, czy staże jakie są płatne. Możemy również decydować się na korzystanie z darmowych praktyk. Takie rozwiązanie jest korzystne, jeśli praktyki możemy przejść w dużych i cenionych na rynku firmach. Jeśli posiadamy takie doświadczenie zawodowe znacznie łatwiej będzie nam znaleźć stanowisko pracy jakie związane jest z wyuczonym zawodem. Dobrym rozwiązaniem bywa również decydowanie się na pracę podczas nauki.

W takim przypadku możemy również budować doświadczenie zawodowe, jakie w przyszłości pozwoli nam na znalezienie pracy, jako absolwentom. Na początku, czyli po ukończeniu szkoły powinniśmy się starać zacząć jakąkolwiek pracę, by nie tracić czasu na rynku pracy.

Read More

Korzyści umowy o pracę

Umowa o pracę może z jednej strony działać długoterminowo, gdy zdecydowaliśmy się na podpisanie umowy na czas nieokreślony lub gdy pracodawca zdecydował się nam ją zaoferować. Z drugiej strony takie umowy są również podpisywane z pracownikami na czas określony. W tym drugim przypadku umowa trwa jedynie przez czas jaki został w niej określony. Pracodawcy taką umowę mogą podpisać na rok czasu lub na krótszy okres.

Bardzo często taka umowa na czas określony jest okazją dla zatrudniającej firm, by zapoznać się z możliwościami danego pracownika. Równie ważne dla pracownika jest to, że umowy o pracę działają na zasadach prawa pracy. Z jednej strony występuje w nich stosunek pracy, ale z drugiej strony mamy możliwość korzystania ze wszystkich świadczeń społecznych. Od każdej umowy o pracę są odprowadzane składki nie tylko na ubezpieczenie zdrowotne, czy na przyszłe emerytury. Z takich pieniędzy finansowane są również różne fundusze pracownicze, czy ubezpieczenia, które wypłacane są w przypadku wypadków w pracy. Jako pracownicy przy umowie o pracę możemy przede wszystkim korzystać z prawa do urlopu. Takich praw nie mamy przy innych formach umów oferowanych przez pracodawców jakie nie działają na zasadach prawa pracy.

Read More

Umowy o pracę na polskim rynku pracy

Koszty pracy z jakimi spotykają się przedsiębiorcy w Polsce sprawiają, że wielu z nich jest zainteresowanych podpisywaniem stałych i długoterminowych umów o pracę. W takim przypadku musimy decydować się na korzystanie z umów o dzieło, czy umów zlecenie. W ich przypadku minusem jest przede wszystkim to, że nie mamy możliwości zbierać środków finansowych z jakich w przyszłości możemy korzystać w postaci świadczenia emerytalnego. Z tego powodu dla osób jakie poszukują stabilnego miejsca pracy nie jest to najlepsze rozwiązania.

Z drugiej strony umowy zlecenie, czy o dzieło są świetnym rozwiązaniem w przypadku wykonywania wolnych zawodów. Z takich umów korzystają również firmy jakie prowadzone są w formie działalności gospodarczej. W ten sposób możemy przede wszystkim znacznie zwiększyć dochody, gdyż możemy uzyskiwać wyższe wynagrodzenie jakie nie jest obciążone koniecznością dodatkowego opłacanie składek zdrowotnych, czy emerytalnych. Zawsze możemy zbierać na emeryturę na prywatnych funduszach. Możemy również zdecydować się na samodzielne odprowadzanie składek społecznych. Koszty takich składek mogą być wysokie, ale przy odpowiednio dużych zarobkach nie powinniśmy mieć większych problemów z ich opłacaniem.

Read More

Wykonywanie pracy czasowej

Jeśli przez długi czas nie mamy możliwości znalezienia pracy, przekłada się to również na naszą sytuację dochodową. Z tego powodu często lepszym rozwiązaniem jest podjęcie jakiejś pracy na określony czas, która pozwala nam na uzyskiwanie dochodów z jakich możemy żyć. Praca czasowa nie musi być przez nas traktowana w sposób przyszłościowy.

Możemy natomiast dzięki niej zdobywać dochody, a jednocześnie poszukiwać pracy na stałe. W większych miastach mamy znacznie większe możliwości znalezienia nawet dobrze płatnej pracy czasowej. Wiele stanowisk jest wolnych, co wynika choćby z tego, że pracownice w firmach idą na zwolnienia macierzyńskie. W wielu przypadkach spotykamy się również z sytuacją w jakiej firmy nie chcą na stałe zwiększać liczby pracowników, ale jednocześnie dla zachowania ciągłości pracy, czy dla czasowych kontraktów potrzebują korzystać z większej liczby pracowników.

Mamy również takie firmy jakie przede wszystkim decydują się na korzystanie z czasowej siły roboczej. Taka praca najczęściej nie jest tak dobrze płatna, jak praca na czas nieokreślony. Nie mamy również możliwości zapewnienia sobie stabilności, jeśli chodzi o posiadanie miejsca pracy. Z drugiej strony często praca czasowa jest okazją do pokazania się pracodawcy z dobrej strony i uzyskania stałej umowy o pracę.

Read More

Praca w dużych miastach

Jeśli przez długi czas pozostajemy osobami bezrobotnymi bardzo często jedyną szansą na znalezienie dla nas pracy jest szukanie jej w większych miastach. Dysproporcje w zakresie liczby stanowisk pracy w poszczególnych zawodach w dużych aglomeracjach miejskich i poza nimi są znaczne. Wynika to przede wszystkim z tego, że wiele dużych firm umieszcza swoje zakłady przede wszystkim z pobliżu dużych miast w jakich jest odpowiednio duży rynek zbytu. Zanim zdecydujemy się przenieść do większego miasta w celu podjęcia pracy warto zrobić rachunek zysków i strat. Jeśli pracodawca nie zapewnia nam miejsca w jakim możemy mieszkać w dużych miastach możemy płacić znacznie większe pieniądze za wynajęcie mieszkania, czy domu. Z tego powodu powinniśmy starać się na lepiej płatną pracę, niż dotychczas wykonywana, jeśli nie chcemy mieć trudności z utrzymaniem się. Musimy również liczyć się z wyższymi kosztami życia, co oczywiście również powinna być przez nas brane pod uwagę. Z drugiej strony w większych miastach mamy znacznie większe szanse na znalezienie lepiej płatnej pracy. Możemy również korzystać z szerszej pomocy ze strony urzędów pracy, a także możemy decydować się na wykonywanie pracy czasowej, choćby tej jaką oferują nam agencje pracy.

Read More